Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Starosta Buski uprzejmie zaprasza lekarzy dentystów / stomatologów do współpracy w zakresie realizacji postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078)

- Pełna treść ogłoszenia [ PDF ]


Widok budynku Ośrodka w Broninie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie jest najstarszą tego typu placówką w województwie świętokrzyskim prowadzącą kształcenie zawodowe. W jego strukturach obecnie działają:

 • Szkoła Podstawowa,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
 • Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze,
 • Internat.

Nasza placówka z powodzeniem realizuje naczelny cel: wspomaganie w rozwoju wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego, odpowiedzialnego życia dorosłego. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie w bieżącym roku szkolnym daje ofertę kształcenia w następujących zawodach (w nawiasach podano numery zawodów):

 • mechanik pojazdów samochodowych (723103),
 • piekarz (751204),
 • cukiernik (751201).

W przypadku, gdy znajdą się chętni, istnieje również możliwość kształcenia w innych zawodach:

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205),
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń (723310),
 • ślusarz (722204),
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905),
 • murarz-tynkarz (711204),
 • kucharz (512001).