• slide

  slide

 • slide

  slide

 • slide

  slide

 • slide

  slide

 • slide

  slide

 • slide

  slide

 • slide

  slide

 • slide

  slide

 • slide

  slide

 • slide

  slide

jtemplate.ru - free Joomla templates

Z życia Ośrodka - archiwum

Z życia SOSW

 

„SPOTKANIE WIGILIJNE”

UCZNIÓW NAUCZANYCH INDYWIDUALNIE,

UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I UCZNIÓW PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM

 

" Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,  10-1 l

 

     15 grudnia 2015 roku odbyło się w naszym Ośrodku „Spotkanie Wigilijne” dla uczniów nauczanych indywidualnie, uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum (klasa I) oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

     „Spotkanie wigilijne” miało na celu wprowadzenie uczestników spotkania wigilijnego                   w świąteczny nastrój, wzmacnianie więzi uczuciowo - emocjonalnych między uczniami, ich rodzicami   i nauczycielami, utrwalanie i kontynuowanie tradycji i zwyczajów świątecznych, integrowanie środowiska rodzinnego ze szkolnym.

   Na początku spotkania dyrektor Ośrodka pan Wiesław Waga powitał i złożył wszystkim zgromadzonym życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2016 Roku.

     Następnie uczniowie SOSW W Broninie przedstawili przygotowane przez siebie „Jasełka” - widowisko związane z narodzeniem Chrystusa.

     Kolejnym ważnym wydarzeniem było spotkanie ze Św. Mikołajem i wręczenie uczniom prezentów ufundowanych przez Stowarzyszenie „Daj Dziecku Nadzieję”. Serdecznie dziękujemy!

     Po emocjonujących przeżyciach związanych z wizytą Św. Mikołaja odbyła się kolacja wigilijna zakończona wspólnym kolędowaniem.

       Spotkanie zorganizowały panie: Anna Jabłońska, Agnieszka Śmiech, Małgorzata Tetela, Bożena Gradzik i Małgorzata Władna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz 271

 

Obraz 272

 

Obraz 275

 

Obraz 280

 

Obraz 282

 

Obraz 286

 

Obraz 307

 

Obraz 309

 

Obraz 310

 

Obraz 311

 

Obraz 312

 

Obraz 317

 

Obraz 318

 

Obraz 321

 

Obraz 325

 

Obraz 329

 

Obraz 331

 

Obraz 333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festyn "Postaw na rodzinę" - III edycja

 

Festyn pod hasłem „Postaw na rodzinę”, który odbył się 11 czerwca na placu szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie, był już trzecią edycją tej plenerowej imprezy i został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Daj Dziecku Nadzieję” działające przy SOSW w Broninie przy dofinansowaniu ze środków publicznych z budżetu Powiatu Buskiego. Patronatem honorowym imprezę objął Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz, patronatem medialnym - TV Ponidzie.

Wśród gości obecni byli Starosta Buski - Pan Jerzy Kolarz  i ksiądz Kanonik Marian Janik oraz przedstawiciel Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. Pan Gerard Jakubowski.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie - Pan Wiesław Waga. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, życząc wszystkim przybyłym udanej zabawy. Podziękowania za owocną współpracę między Warsztatami Terapii Zajęciowej a SOSW Broninie na ręce dyrektora złożyła Pani Agnieszka Jewiarz – przewodnicząca Klubu Olimpiad Specjalnych „Grom” działającego w Busku Zdroju. W imieniu rodziców uczniów szkół Ośrodka wystąpiły: przewodnicząca Rady Rodziców Pani Urszula Guła, Pani Anna Kwarciana oraz Pani Halina Ostoja. W ciepłych i wzruszających słowach okazały swoją wdzięczność za zrozumienie, życzliwość i wsparcie, jakie otrzymują uczniowie i rodzice. W podziękowaniu dla Dyrekcji i kadry pedagogicznej za profesjonalizm, atmosferę sprzyjającą dobrej edukacji dzieci, rodzice złożyli na ręce Pana Dyrektora Wiesława Wagi puchar z napisem: „Dla najlepszego Ośrodka na świecie”.

Część artystyczną poprowadził Prezes Stowarzyszenia „Daj Dziecku Nadzieję” – Pan Konrad Ładowski z Panią Aleksandrą Łukasik i Panią Iwoną Sobik.

Impreza została poprowadzona w konwencji koncertu życzeń, dzięki której dzieci i młodzież miały niepowtarzalną okazję  złożyć życzenia lub podziękować rodzicom i opiekunom za miłość i opiekę. Główną część uroczystości stanowiły występy artystyczne przygotowane przez uczniów i wychowanków SOSW w Broninie pod kierunkiem nauczycieli. Dzieci i młodzież zaprezentowały swoje różnorodne umiejętności artystyczne: aktorskie, wokalne, taneczne - układ taneczny do piosenki zespołu Abba pt. „Mamma mia”.

Miłą niespodzianką był przygotowany przez Panią Alicję Bednarz występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Smogorzowie, którzy w ramach integracji pomiędzy uczniami obu szkół gościli w Ośrodku w Broninie. W festynie rodzinnym wzięli również udział uczniowie Klubu Kyokushinn z Buska-Zdroju, pod opieką Pana Marka Praska. Jednym z zawodników był uczeń Ośrodka Damian Kwarciany. Pokaz karate okazał się bardzo emocjonującą i dostarczającą wielu wrażeń rozrywką.

Ważnym motywem przewodnim festynu było zacieśnienie więzi rodzinnych. Sprzyjały temu gry i zabawy sportowo–rekreacyjne, w których współpracowali ze sobą uczniowie wraz z rodzicami. Zmagania odbywały się w ciepłej, przyjaznej  atmosferze i wyzwoliły wiele pozytywnych emocji. Dla zwycięzców przewidziano dyplomy i ciekawe nagrody rzeczowe.

Na wszystkich uczestników imprezy czekały kiełbaski z grilla,pyszny bigos, słodki poczęstunek i napoje, m.in. nasza rodzima Buskowianka.

Na festynie do zabawy tanecznej przygrywał profesjonalny zespół muzyczny TOP SECRET.

Najmłodsi uczestnicy mieli nieograniczony dostęp do atrakcji ,,Wesołego miasteczka” i urządzeń rekreacyjnych takich jak karuzela, zamek dmuchany czy  trampoliny.

Uczniowie mieli także okazję obejrzeć pokaz dogoterapii, przeprowadzony przez panią Marzenę Kuczyńską.

Uczestnicy Festynu mieli możliwość zaprzyjaźnić się zkońmi Bonsai i Bohun przebywającymi w naszym Ośrodku. Jesteśmy jedynym Ośrodkiem w regionie  posiadającym zaplecze hipoterapii na miejscu. Dzięki temu każdy z uczniów ma możliwość udziału w zajęciach hipoterapii. W ramach zajęć  wychowankowie m.in. oswajają się z obecnością koni, uczą się o ich zachowaniu oraz jak bezpiecznie przebywać w ich otoczeniu.

Atrakcji dostarczyła również przejażdżka bryczką z końmi pod opieką Pana Ryszarda Karpinskiego. Uczniowie mieli okazje usiąść za kierownicą motocykli policyjnych, przebrać się za policjantów i poczuć się jak prawdziwi stróże prawa.

Na zakończenie festynu odbyła się prezentacja pojazdu specjalistycznego – podnośnika hydraulicznego, będącego na wyposażeniu KP PSP w Busku-Zdroju. Uczestnicy imprezy mieli okazję poznać możliwości wykorzystania tego sprzętu w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz podczas ewakuacji ludzi ze znacznej wysokości.

W przygotowaniu zadania udział wziął Zarząd Stowarzyszenia „Daj Dziecku Nadzieję": Konrad Ładowski – Prezes Zarządu, Edyta Ziółkowska - Wiceprezes Zarządu, Ilona Pyrz – Skarbnik oraz pozostali członkowie Stowarzyszenia: kadra pedagogiczna, posiadająca niezbędne kwalifikacje do pracy i opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz pracownicy administracyjni Ośrodka.

Zarząd Stowarzyszenia składa podziękowanie dla wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu imprezy oraz czuwali nad jej bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się Pani Annie Bobowskiej i Pani Agnieszce Gronostaj, które koordynowały całą imprezę.

Gorące podziękowania należą się sponsorom Stowarzyszenia, którzy wspierają jego działalność. Należą do nich:

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. producent wody mineralnej BUSKOWIANKA,

Anna Kwiatkowska – „KWIAT - KOP” BUDOWNICTWO ROBOTY ZIEMNE,

Dagmara i Mariusz Ściana - MAR POL IMPORT EXSPORT,

Tadeusz Krzemiński – „MOTOZBYT”,

Grzegorz Gradzik – TURBO SERWIS,

Kazimierz Ignacy Zabłotny  -   Busko-Zdrój,

Anna i Jerzy Włodarczyk – SKO-POL,

Prezes Ryszard Zdzisłąw Dudek - Sanatorium Uzdrowiskowe NIDA ZDRÓJ,

Wioletta Musiał - Widuchowa,

Anna Sikora i Włodzimierz Wróbel - PHU „ SAWA” Spółka Jawna,

P. Krzak, D. Sobik – Pośrednictwo Ubezpieczeniowo – Finansowe ”Akso”,

Mieczysław Sas – Zakład Metalowo – Kotlarski „SAS.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia „Daj Dziecku Nadzieję” składają również serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu festynu:

Panu Wojciechowi Legawcowi - Prezesowi Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. za przekazanie wody mineralnej.

Panu Markowi Wawrzakowi - prezesowi sieci sklepów detalicznych „Poziomka” za przekazanie napojów.

Markowi Domańskiemu Prezesowi piekarni „Złoty Kłos” i pracownikowi Stefanowi Ćwiertnia,

Panu Ryszardowi Karpińskiemu za przejażdżki  bryczką,

Komendantowi Powiatowemu Policji w Busku-Zdroju mł. insp. Marzenie Piórkowskiej za umożliwienie prezentacji sprzętu policyjnego (policyjnych motocykli i radiowozu),

Komendantowi Powiatowemu PSP w Busku-Zdroju bryg. mgr inż. Kazimierzowi Ścibiło za umożliwienie prezentacji sprzętu ratowniczo – gaśniczego,

Pani Karolinie Kępczyk - Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie za wypożyczenie sceny estradowej na czas trwania pikniku,

Panu Robertowi Dąbalowi - Dyrektorowi Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju za wypożyczenie drewnianego podestu tanecznego.

 

Realizacja tego przedsięwzięcia wpłynęła pozytywnie na zacieśnienie więzi rodzinnych i społecznych oraz na promowanie aktywnego stylu życia. Wzmocniła współpracę między społecznością Ośrodka Szkolno–Wychowawczego, rodzinami wychowanków, Stowarzyszeniem i lokalną społecznością.

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Konrad Ładowski
Wiceprezes  – Edyta Ziółkowska
Skarbnik – Ilona Pyrz

 

S.O.S.W. w Broninie Copyright 2012 przy pomocy JOOMLA! wolnego oprogramowania dostępnego na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej. Jesteś teraz na stronie:Z życia Ośrodka - archiwum - S.O.S.W. w Broninie.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!