Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie

Zajęcia rozwijające kreatywność (nauczanie idywidualne - p.R.T)

30 marca 2020

Zajęcia prowadzone są w oparci o przekazanie materiałów w formie papierowej.