Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie

Pedagog

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

oznaczenia:

* - co 2 tygodnie począwszy od 03.09.2019r. i od 06.09.2019r.
** - co 2 tygodnie począwszy od 10.09.2019r. i od 13.09.2019r.