Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie

Dyrekcja

 

DYREKTOR OŚRODKA: mgr Konrad Ładowski

Z-CA DYREKTORA D.S. EDUKACJI: mgr Jolanta Żurek

Z-CA DYREKTORA D.S. WYCHOWANIA I OPIEKI: mgr Iwona Bąk