Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie

Konkurs fotograficzny „JAK SPĘDZAM CZAS WOLNY W DOMU?”

Cele konkursu:

 

Regulamin konkursu:

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Termin dostarczania prac:

w terminie do dnia 30 kwietnia 2020r.

            a.grosicka@soswbronina.busko.pl

Podsumowanie konkursu:

- zgodność pracy z tematyką konkursową,

- pomysłowość ujęcia tematu,

- efekt wizualny, przejrzystość wykonania.

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY!

 

Organizatorzy: I. Wójcik, A. Grosicka, A. Szczubiał