Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie

Rozstrzygnięcie konkursu „JAK SPĘDZAM CZAS WOLNY W DOMU?”

 Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu fotograficznego "Jak spędzam czas wolny w domu?"

Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni, to cele jakie przyświecały organizatorom Szkolnego Konkursu Fotograficznego.

Do konkursu przystąpiło 23 uczniów naszego Ośrodka. Oceniając wartość artystyczną zdjęcia, jakość techniczną i poziom estetyczny prac oraz pomysłowość ujęcia tematu, wyłoniono następujących zwycięzców:

Miejsce I

Jagoda, uczennica Szkoły Podstawowej

Miejsce II

Dominik, uczeń Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Miejsce III

Wiktor, uczeń Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Gratulujemy!

Autor: Iwona Wójcik