Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie

Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia w Broninie w bieżącym roku szkolnym daje ofertę kształcenia w następujących zawodach (w nawiasach podano numery zawodów):

W przypadku, gdy znajdą się chętni, istnieje również możliwość kształcenia w innych zawodach:

Lista oferowanych kierunków kształcenia nie jest zamknięta i zależy od aktualnego zapotrzebowania ze strony uczniów i ich rodziców oraz rynku pracy. Przyszli piekarze, cukiernicy i mechanicy pojazdów samochodowych odbywają praktyki w prywatnych zakładach pracy na terenie Buska-Zdroju. Wychowankom mieszkającym w internacie Ośrodek zapewnia bezpłatny dowóz na zajęcia praktyczne.