Program edukacyjny dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej: "Terapia przez plastykę" - 24.10.2016r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2016

Zajęcia plastyczne mają ogromną wartość rewalidacyjno-terapeutyczną w edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, umożliwiają rozwijanie aktywności twórczej. Czynność rysowania, malowania, lepienia jest dla dziecka radosną zabawą, sprawia przyjemność, uczy wytrwałości, odpowiedzialności, współpracy w zespole, a jednocześnie wykonywane działanie zmusza dziecko do zastanawiania się, dzięki czemu wzbogaca się jego wyobrażenia, buduje jego poczcie wartości, wspiera rozwój zmysłów.  

Działania plastyczne podejmowane z dziećmi mają ułatwić nawiązanie kontaktu emocjonalnego, sprzyjać budowaniu właściwych relacji nauczyciel-dziecko. Zajęcia plastyczne przez swoją różnorodność i większą swobodę działania, mogą w znacznym  stopniu uwzględnić indywidualne zainteresowania uczniów. Do wykonania zadań dobrane są metody aktywizujące uczniów, jak i różnorodne techniki plastyczne.

Dnia 24.10.2016r. uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej uczestniczyli w zajęciach plastycznych i senspolastycznych w ramach programu edukacyjnego dla uczniów pt. "Terapia przez plastykę".

Celem niniejszego programu jest:

 • rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów,
 • wspieranie rozwoju zmysłów,
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-motorycznej uczniów,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi oraz spostrzegawczości,
 • usprawnienie motoryki manualnej (ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśniowe, usprawniające staw nadgarstkowy, palce u rąk),
 • kształcenie procesu twórczego myślenia,
 • rozwijanie sprawności manualnych, orientacji przestrzennej i wyobraźni plastycznej,
 • wspomaganie budowania świadomości ciała i przestrzeni,
 • rozwijanie zdolności wnikliwej obserwacji natury i zjawisk otaczającego świata.

W ramach przeprowadzonego cyklu zajęć uczeń będzie potrafił:

 • uwalniać naturalną ekspresję twórczą,
 • stosować różne techniki plastyczne,
 • wyrażać swoje uczucia i emocje za pomocą podstawowych środków wyrazu plastycznego,
 • dobierać materiały i narzędzia odpowiednio do stosowanej techniki,
 • przygotować własny warsztat pracy zgodnie z podejmowanym działaniem,
 • posługiwać się podstawowymi narzędziami i materiałami plastycznymi,
 • stosować różne techniki plastyczne w swoich pracach plastycznych poszukując nowych rozwiązań,
 • realizować własne pomysły i je zaprezentować,
 • chętnie podejmować działania plastyczne dla wyrażania własnych obserwacji i przeżyć,
 • cenić i chronić wytwory artystyczne cudze i własne,
 • budować świadomość swojego ciała i przestrzeni,
 • współpracować w grupie.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak uwalniać naturalną ekspresję twórczą, czerpać satysfakcję z kreatywnego działania, doświadczać sukcesów w realizacji swoich pomysłów, wychodzić ze schematów, poznawać nowe formy wyrazu w działaniach artystycznych a co bardzo ważne wzmacniać wiarę we własne możliwości.

Autor: Justyna Smulczyńska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie podczas zajęć plastycznych

  Uczniowie podczas zajęć plastycznych

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie podczas zajęć plastycznych

  Uczniowie podczas zajęć plastycznych

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie podczas zajęć plastycznych

  Uczniowie podczas zajęć plastycznych

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie podczas zajęć plastycznych

  Uczniowie podczas zajęć plastycznych

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie podczas zajęć plastycznych

  Uczniowie podczas zajęć plastycznych

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie podczas zajęć plastycznych

  Uczniowie podczas zajęć plastycznych

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie podczas zajęć plastycznych

  Uczniowie podczas zajęć plastycznych

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie podczas zajęć plastycznych

  Uczniowie podczas zajęć plastycznych

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie podczas zajęć plastycznych

  Uczniowie podczas zajęć plastycznych

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie podczas zajęć plastycznych

  Uczniowie podczas zajęć plastycznych

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie podczas zajęć plastycznych

  Uczniowie podczas zajęć plastycznych

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie podczas zajęć plastycznych

  Uczniowie podczas zajęć plastycznych