Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie

Zajęcia korygujące wady mowy

Zajęcia korygujące wady i usprawniające rozwój mowy

W ramach zajęć rewalidacyjnych prowadzone są zajęcia korygujące wady i usprawniające rozwój mowy. Zajęcia te kształtują i rozwijają kompetencje komunikacyjne uczniów, stosownie do ich możliwości i indywidualnych potrzeb. Nasze i naszych uczniów wysiłki skierowane są na zdobywanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, czyli przekazywanie i odbieranie informacji, w stopniu pozwalającym na jak najbardziej samodzielne radzenie sobie w życiu.

Podczas prowadzonych zajęć:

Ważna dla nas jest umiejętność spontanicznej aktywności komunikacyjnej oraz motywacja do porozumiewania się i uczenia się nowych zachowań komunikacyjnych.

Celem prowadzonych zajęć jest wzbudzenie i wzmożenie umiejętności komunikacyjnych poprzez różnorodne formy pracy, np.: zabawy fonacyjne, zabawy tematyczne i sytuacje parateatralne, zabawy słowno-ruchowe i logorytmiczne.

Stosujemy takie formy pracy, które dadzą naszym uczniom poczucie sukcesu, komfortu psychicznego i akceptacji oraz sprawiają, że ćwiczenia są atrakcyjne.

Opracowała: Alicja Kiełb

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

  Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

 • Powiększ zdjęcie Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

  Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

 • Powiększ zdjęcie Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

  Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

 • Powiększ zdjęcie Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

  Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

 • Powiększ zdjęcie Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

  Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

 • Powiększ zdjęcie Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

  Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy