Punkt konsulatacyjny dla Dzieci autystycznych i ich rodzin

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
PUNKT KONSULTACYJNY
DLA DZIECI AUTYSTYCZNYCH I ICH RODZIN

działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie

Działalność Punktu Konsultacyjnego stanowi stały element oferty pomocowej naszego Ośrodka.

POMOC OFEROWANA PRZEZ PUNKT KONSULTACYJNY

 • Wczesne wykrywanie objawów autyzmu i skrócenie czasu ustalenia prawidłowej diagnozy.

 • Diagnoza funkcjonalna, psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dziecka z autyzmem.

 • Opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych do realizacji w domu, w czasie między kolejnymi spotkaniami.

 • Pomoc rodzinie w radzeniu sobie z trudnościami w zachowaniu i nauce szkolnej.

 • Wskazywanie rodzicom odpowiednich działań terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci, trening wychowawczy.

 • Współpraca z rodzicami.

 • Organizowanie grup wsparcia dla rodziców.

Kadrę Punktu Konsultacyjnego tworzą:

 • Pedagog specjalny - Pani mgr Aneta Poniewierska,

 • Psycholog - Pani mgr Dagmara Szcześniak,

 • Logopeda, Oligofrenopedagog - Pani mgr Alicja Kiełb,

 • Nauczyciel, Oligofrenopedagog - Pani mgr Agnieszka Bucka.

Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice dziecka udostępnili zespołowi diagnostycznemu możliwie jak najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną i psychologiczną.