Zajęcia korygujące wady mowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zajęcia korygujące wady i usprawniające rozwój mowy

W ramach zajęć rewalidacyjnych prowadzone są zajęcia korygujące wady i usprawniające rozwój mowy. Zajęcia te kształtują i rozwijają kompetencje komunikacyjne uczniów, stosownie do ich możliwości i indywidualnych potrzeb. Nasze i naszych uczniów wysiłki skierowane są na zdobywanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, czyli przekazywanie i odbieranie informacji, w stopniu pozwalającym na jak najbardziej samodzielne radzenie sobie w życiu.

Podczas prowadzonych zajęć:

 • uczymy posługiwania się wspierającymi i alternatywnymi metodami komunikacji tj. PIKTOGRAMAMI czy systemem komunikacji MAKATON,
 • usprawniamy pracę trzech układów: artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego,
 • kształtujemy słuch fonematyczny,
 • korygujemy wady wymowy uniemożliwiające prawidłowe i zrozumiałe komunikowanie się z otoczeniem,
 • pracujemy nad prawidłową emisją głosu, wyrazistością, melodyjnością mówienia,
 • uczymy sprawnego rozumienia i tworzenia komunikatów słownych, od pojedynczych słów do rozbudowanych wypowiedzi zdaniowych,
 • uczymy porozumiewania się z otoczeniem (komunikacja językowa): wzbogacania zasobu leksykalnego, komunikowania własnych potrzeb, umiejętnego uczestniczenia w rozmowie, zadawania pytań, odpowiadania na pytania, umiejętnego budowania zdań pojedynczych, rozwiniętych, dłuższych wypowiedzi ustnych z zachowaniem odpowiednich form gramatycznych, umiejętnego komentowania rzeczywistości i interpretowania różnych sytuacji i zdarzeń,
 • uczymy operowania różnymi formami komunikacji słownej, głównie dialogu, opowiadania i opisu.

Ważna dla nas jest umiejętność spontanicznej aktywności komunikacyjnej oraz motywacja do porozumiewania się i uczenia się nowych zachowań komunikacyjnych.

Celem prowadzonych zajęć jest wzbudzenie i wzmożenie umiejętności komunikacyjnych poprzez różnorodne formy pracy, np.: zabawy fonacyjne, zabawy tematyczne i sytuacje parateatralne, zabawy słowno-ruchowe i logorytmiczne.

Stosujemy takie formy pracy, które dadzą naszym uczniom poczucie sukcesu, komfortu psychicznego i akceptacji oraz sprawiają, że ćwiczenia są atrakcyjne.

Opracowała: Alicja Kiełb

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

  Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

 • Powiększ zdjęcie Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

  Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

 • Powiększ zdjęcie Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

  Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

 • Powiększ zdjęcie Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

  Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

 • Powiększ zdjęcie Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

  Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

 • Powiększ zdjęcie Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy

  Uczeń podczas ćwiczeń korygujących wady i usprawniających rozwój mowy