Konkurs plastyczno-ekologiczny "Nie wyrzucaj-wykorzystaj"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Cele konkursu:

 • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży;
 • propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów;
 • wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego;
 • upowszechnianie inicjatyw twórczych oraz rozwijanie zdolności manualnych uczniów;
 • zachęcanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego.

 

Regulamin konkursu:

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie.
 • Zadaniem konkursowym jest przygotowanie (dowolną techniką) pracy plastyczno-technicznej z niepotrzebnych materiałów (odpadów np. plastikowe butelki, nakrętki, papier, tektura, rolki, sznurek, plastikowe opakowania po produktach, folia, szklana butelka lub słoik).
 • Tematyka pracy jest dowolna i zależy od pomysłowości i kreatywności.
 • Każdy uczestnik może przygotować i przesłać mailowo tylko1 pracę.

Termin dostarczania prac:

 • Należy zrobić zdjęcie wykonanej pracy konkursowej i wysłać je na wskazaną pocztę elektroniczną (e-mail) do organizatora konkursu w terminie do dnia 08.05.2020 r.

e-mail:m.zych@soswbronina.busko.pl

 • Prace przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Wraz ze zdjęciem pracy konkursowej prosimy o przesłanie informacji takich jak: imię i nazwisko autora pracy.

Podsumowanie konkursu:

 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12 maja 2020 r. on-line.
 • Oceniane będzie:

- oryginalność i pomysłowość,

- zastosowana technika,

- różnorodność wykorzystanych materiałów.

 • Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody niespodzianki.
 • Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie o sposobie dostarczenia nagród.
 • Z nadesłanych prac konkursowych zostanie utworzona fotogaleria, która będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka.

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE,

ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY I CIEKAWYCH POMYSŁÓW!

 

Organizatorzy:Monika Zych, Agnieszka Śmiech, Marzena Wesołowska, Bożena Gradzik