"Nowe umiejętności - większe możliwości"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Biuro Projektu:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie
Bronina 59
28-100 Busko-Zdrój
Tel. 41 378 68 58

 

Zakończenie realizacji Projektu pn. "Nowe Umiejętności - Większe Możliwości" w SOSW w Broninie

31.07.2014r. był ostatnim dniem realizacji projektu pn. „Nowe Umiejętności - Większe Możliwości” w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Broninie”, w którym od 02.09.2013r. uczestniczyło 24 uczniów i uczennic Ośrodka.

Był to kolejny z projektów realizowany przez Ośrodek w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Broninie - Pan Wiesław Waga oraz autorzy projektu – nauczyciele pracujący w SOSW: Aneta Kierońska i Piotr Molisak na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu pozyskali dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznegow kwocie: 335 175,00 zł.

Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji i poziomu wiedzy oraz podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej.

Uczestnicy Projektu to uczniowie i uczennice Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Dzięki uzyskanemu wsparciu uczestniczyli oni w zajęciach:

· „English is easy”- język angielski,

· „Mówię, czytam, piszę” - porozumiewanie się w języku ojczystym,

· „Matmix” – kompetencje matematyczne,

· Rewalidacyjnych,

· Terapii pedagogicznej,

· Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Ponadto uczniowie rozwijali kompetencje zawodowe na warsztatach:

· Komputerowych – „InfoKL@SA”,

· Cukierniczych,

· Wizażu i stylizacji paznokci,

· Płytkarz-glazurnik,

Każdy uczestnik otrzymał bezpłatnie zestaw materiałów szkoleniowych (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, płyty CD, materiały pomocnicze i reklamowe).

 

W ramach realizacji projektu Placówka pozyskała kompletną multimedialną pracownię językową, doposażono pracownię gospodarstwa domowego, zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne (laptopy, tablicę interaktywną, projektory, narzędzia budowlane, itp.), które w znacznym stopniu uatrakcyjnią prowadzone zajęcia szkolne.

W dniu 28.06.2014r. Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju (realizator zajęć edukacyjnych i warsztatowych) Pan Grzegorz Solarz uroczyście przekazał uczestnikom Projektu certyfikaty ukończenia zajęć.

Dla pięciu najlepszych uczestników Projektu nie był to ostatni dzień zajęć, gdyż uzyskali oni dodatkową możliwość uczestnictwa w płatnych stażach zawodowych zorganizowanych w miesiącu lipcu w zakładach pracy na terenie miasta.

Uczestnicy Projektu i ich rodzice, na ręce realizatorów projektu złożyli podziękowania za umożliwienie udziału w zajęciach, a jednocześnie zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych Projektach.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie