Sala Doświadczania Świata

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nasz Ośrodek posiada nowo powstałą Salę Doświadczania Świata będącą specjalnie wyodrębnionym pomieszczeniem wyposażonym w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, równowagi, węchu i smaku. Atmosferę Sali Doświadczania Świata tworzą przede wszystkim światła i tło dźwiękowe.

Zgromadzone w niej urządzenia, zabawki dostarczają naszym uczniom różnego rodzaju bodźców, których są pozbawieni w życiu codziennym lub mają problemy z ich odpowiednim wyodrębnieniem. Sala umożliwia im lepsze poznawanie i doświadczanie świata, ułatwia odbiór i interpretację bodźców pochodzących z otoczenia, a także zapewnia odprężenie, wyciszenie i wypoczynek.

Dzięki tej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście. Ponieważ sala ta to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czas koncentrowania się na nich. Bodźce pozwalają na odpoczynek połączony z biernym ich odbiorem. Sala ta ma również za zadanie zapewnić komfort psychofizyczny i bezpieczeństwo, wprowadzić w stan relaksacji, odprężenia i wyciszenia, zachęcić do nawiązywania kontaktu.

W Sali Doświadczania Świata zmierzamy z jednej strony do aktywizacji uczestnika, poprzez stymulację wielozmysłową, z drugiej zaś do osiągnięcia efektu relaksacji, wyciszenia, uspokojenia. Świadomie dobrane elementy w Sali Doświadczania Świata pozostawiają swobodę i możliwość wyboru bodźców i pobudzania zmysłów. Terapia w Sali doświadczania Świata ogranicza zachowania agresywne lub autoagresywne. Różnorodność oferowanych bodźców odciąga dzieci od zachowań niepożądanych, które na co dzień dezorganizują zajęcia i uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie. Dzieci nadpobudliwe wyciszają się i uspokajają, natomiast dzieci bierne i zahamowane wykazują większą aktywność, zainteresowanie oraz chęć poznawania i działania. Zajęcia w sali ułatwiają edukacje i wpływają na rozwój dziecka. Poprawia samopoczucie, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, doskonali spostrzeganie oraz rozwija zainteresowania, wywołuje zadowolenie i ułatwia pokonywanie lęku.

Opracowała: Agnieszka Bucka

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Uczennica podczas zajęć w Sali Doświadczania Świata

  Uczennica podczas zajęć w Sali Doświadczania Świata

 • Powiększ zdjęcie Uczennica podczas zajęć w Sali Doświadczania Świata

  Uczennica podczas zajęć w Sali Doświadczania Świata

 • Powiększ zdjęcie Uczeń podczas zajęć w Sali Doświadczania Świata

  Uczeń podczas zajęć w Sali Doświadczania Świata

 • Powiększ zdjęcie Uczeń podczas zajęć w Sali Doświadczania Świata

  Uczeń podczas zajęć w Sali Doświadczania Świata