Konkurs fotograficzny „JAK SPĘDZAM CZAS WOLNY W DOMU?”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Cele konkursu:

 • Popularyzacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
 • Promowanie idei aktywnego spędzania czasu wolnego w domu.

 

Regulamin konkursu:

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie.                          
 • Każdy uczestnik może przygotować i przesłać mailowo tylko 1 fotografię konkursową.

Termin dostarczania prac:

 • Fotografię konkursową należy wysłać na wskazaną poniżej pocztę elektroniczną (e-mail)

w terminie do dnia 30 kwietnia 2020r.

            a.grosicka@soswbronina.busko.pl

 • Prace przysłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 • Wraz z fotografią konkursową prosimy o przesłanie takich informacji jak: imię i nazwisko autora pracy.

Podsumowanie konkursu:

 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 8 maja 2020 r. on-line.
 • Oceniane będą:

- zgodność pracy z tematyką konkursową,

- pomysłowość ujęcia tematu,

- efekt wizualny, przejrzystość wykonania.

 • Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody niespodzianki.
 • Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie o sposobie dostarczenia nagród.
 • Z nadesłanych prac konkursowych zostanie utworzona fotogaleria, która będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka.

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY!

 

Organizatorzy: I. Wójcik, A. Grosicka, A. Szczubiał