Projekt edukacyjny - „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 stycznia 2023

Realizacja projektu edukacyjnego „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3 na lata 2021-2025.

W klasie IIb i IIIa SPU, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w okresie od września do grudnia realizowany był projekt edukacyjny pn.: „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”. Głównym celem projektu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych z wykorzystaniem zbiorów biblioteki szkolnej, kształtowanie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania.

Projekt miał na  celu zachęcić uczniów do czytania bo czytać warto. Warto dlatego, że czytając rozwijamy swój zasób słów, uczymy się poprawnego języka, rozwijamy wyobraźnię, poprawiamy koncentrację, poszerzamy naszą wiedzę ogólną, ćwiczymy pamięć, uczymy się odróżniać dobro od zła, wzmacniamy poczucie własnej wartości, rozwijamy poczucie humoru, no i pomagamy sobie odnosić sukcesy w szkole.

Wśród zadań realizowanych w ramach projektu znalazły się następujące działania. Uczniowie:

 • odwiedzili bibliotekę szkolną, poznali pracę pani bibliotekarki, warunki korzystania z biblioteki oraz zasady zachowania się w bibliotece;
 • poznali budowę książki (okładka, rozdział, spis treści, autor, tytuł, ilustrator, wydawnictwo) na przykładzie książki Hanny Łochockiej pt.: Wróbelek Elemelek”;
 • z wielką uwagą i zainteresowaniem słuchali o przygodach Wróbelka Elemelka czytanych przez nauczyciela i inne starsze osoby zapraszane na zajęcia, które odbywały się pod hasłem: „Starsi czytają, młodsi słuchają”;
 • pod opieką nauczyciela wykonali „Kącik książki o ptakach”;
 • pod opieką nauczyciela wykonali karmnik dla Wróbelka Elemelka i innych ptaszków w celu ich dokarmiania w okresie zimy, kiedy to warunki pogodowe utrudniają ptaszkom samodzielne zdobywanie pożywienia – akcja „Dokarmianie ptaków zimą”;
 • wykonali prace plastyczne „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek Elemelek”, które zostały umieszczone na wystawce szkolnej.
 • każdy uczeń zaprojektował i wykonał własną książeczkę, której bohaterem jest przyjaciel oddziału - Wróbelek Elemelek.
Autor: Anna Jabłońska; Foto: A. Jabłońska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

  „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

 • Powiększ zdjęcie „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

  „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

 • Powiększ zdjęcie „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

  „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

 • Powiększ zdjęcie „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

  „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

 • Powiększ zdjęcie „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

  „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

 • Powiększ zdjęcie „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

  „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

 • Powiększ zdjęcie „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

  „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

 • Powiększ zdjęcie „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

  „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

 • Powiększ zdjęcie „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

  „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

 • Powiększ zdjęcie „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

  „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

 • Powiększ zdjęcie „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

  „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

 • Powiększ zdjęcie „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

  „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

 • Powiększ zdjęcie „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

  „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

 • Powiększ zdjęcie „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

  „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

 • Powiększ zdjęcie „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

  „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

 • Powiększ zdjęcie „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”

  „Nasz książkowy przyjaciel Wróbelek”