Geografia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do tematu: Turystyczne walory Polski

materiały dla ucznia: wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-polski/DdjTUXgS9

zapoznaj się z materiałem ilustracyjnym i filmowym. W celu sprawdzenia się wykonaj ćwiczenia 2, 4 i 5.


Do tematu: Sukcesy polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej

materiały dla ucznia: podręcznik Planeta Nowa – str. 160: powtórz informacje o sukcesach polskich firm za granicą