II Przegląd Kolęd i Pastorałek "Anielskie Kolędowanie".

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 12.12.2019 w Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju w godzinach 10:00 do 15:00 odbędzie się II Przegląg Kolęd i Pastorałek "Anielskie Kolędowanie" na który zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych z Powiatu Buskiego organizator Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie.

Karty zgłoszeń i oświadczenie (załączniki nr 1 do regulaminu) należy przesłać na:
- adres mailowy: pkip@sosw-bronina.edu.pllub
 - adres pocztowy: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie, Bronina 59, 28-100 Busko-Zdrój, lub
 - osobiście, do budynku SOSW Bronina 59, 28-100 Busko-Zdrój,


 w nieprzekraczalnym terminie do 29.11. 2019 r.
( decyduje data wpływu zgłoszenia).

PRZYJMUJEMY TYLKO CAŁY KOMPLET DOKUMENTÓW

Karty zgłoszeń z oświadczeniem ( załącznik nr 1
do regulaminu) należy przesłać na adres mailowy: pkip@sosw-bronina.edu.pl

 

Patronat honorowy:STAROSTA
BUSKIBURMISTRZ
MIASTA I GMINY
BUSKO-ZDRÓJ

PREZES ZARZĄDU
"UZDROWISKO
BUSKO-ZDRÓJ S.A."

 
DYREKTOR EUROPEJSKIEGO
CENTRUM BAJKI
W PACANOWIE

Patronat medialny nad Przeglądem:   
   
  ,.